شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش از طرف اداره کل استاندارد استان مرکزی به عنوان یکی از 8 واحد نمونه استاندارد استانی در سال 1401 معرفی گردید.

انتخاب واحدهای نمونه در سه مرحله خود اظهاری واحد تولیدی، بررسی و صحه گذاری یا تغییر امتیاز توسط استان و بررسی و صحه گذاری با تغییر امتیاز توسط سازمان ملی استاندارد صورت می پذیرد. صنعت خشکبار و حبوبات کوروش براساس آیتم های مورد ارزیابی حایز شرایط انتخاب واحد نمونه استانی شد و موفق به دریافت تندیس واحد نمونه استاندارد استانی گردید.

هر ساله واحدهای تولیدی و خدماتی متقاضی براساس شاخص هایی مانند استمرار در حفظ پروانه کاربرد علامت استاندارد، عدم وجود نقص بحرانی و عمده، کامل بودن آزمایشگاه، مشارکت واحد در تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی و بین المللی، صادرات واحد تولیدی، دارا بودن پروانه استاندارد تشویقی و نشان حلال، دارا بودن گواهینامه های سیستم های مدیریت کیفیت معتبر در سطح ملی و بین المللی، میزان فعالیت های آموزشی مدیر کنترل کیفیت و پرسنل شرکت، خدمات پس از فروش و مسئولیت های اجتماعی و … ارزیابی و معرفی می گردند.

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.