انتخاب صنعت خشکبار و حبوبات کوروش به عنوان واحد نمونه استاندارد استانی

شرکت صنعت خشکبار و حبوبات کوروش از طرف اداره کل استاندارد استان مرکزی به عنوان  واحد نمونه استاندارد استانی در سال 1401 معرفی گردید.

انتخاب واحدهای نمونه در سه مرحله خود اظهاری واحد تولیدی، بررسی و صحه گذاری یا تغییر امتیاز توسط استان و بررسی و صحه گذاری با تغییر امتیاز توسط سازمان ملی استاندارد صورت می پذیرد. صنعت خشکبار و حبوبات کوروش براساس آیتم های مورد ارزیابی حایز شرایط انتخاب واحد نمونه استانی شد و موفق به دریافت تندیس واحد نمونه استاندارد استانی گردید.

هر ساله واحدهای تولیدی و خدماتی متقاضی براساس شاخص هایی مانند استمرار در حفظ پروانه کاربرد علامت استاندارد، عدم وجود نقص بحرانی و عمده، کامل بودن آزمایشگاه، مشارکت واحد در تدوین و تجدید نظر استانداردهای ملی و بین المللی، صادرات واحد تولیدی، دارا بودن پروانه استاندارد تشویقی و نشان حلال، دارا بودن گواهینامه های سیستم های مدیریت کیفیت معتبر در سطح ملی و بین المللی، میزان فعالیت های آموزشی مدیر کنترل کیفیت و پرسنل شرکت، خدمات پس از فروش و مسئولیت های اجتماعی و … ارزیابی و معرفی می گردند.

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.